Κυριακή, 25 Μαΐου 2008

Η δημιουργική ασάφεια ή η αναβολή λήψης μιας απόφασης

Μερικοί πολιτικοί δεν χάνουν ευκαιρία να επιδείξουν τις πολιτικές τους ικανότητες μιλώντας για τη δημιουργική/εποικοδομητική ασάφεια ενός κειμένου. Δηλαδή οι συνομιλητές δεν μπορούν να αποδώσουν ένα κοινά αποδεκτό περιεχόμενο στις λέξεις/έννοιες και χρησιμοποιούν μια διατύπωση που ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει κατά το δοκούν.
Μια τέτοια προσέγγιση απλά μπορεί να συντηρήσει μια διαδικασία. Δηλαδή αναβάλλεται η αποσαφήνιση σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτή η προσέγγιση έχει νόημα, αν πιστεύεις βάσιμα τη δεδομένη στιγμή ότι ο χρόνος θα λειτουργήσει προς όφελός σου και όχι σε βάρος σου. Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά ελπίζεις , είναι πως η ισχύς σου μελλοντικά θα είναι μεγαλύτερη. Ή διαφορετικά οι συσχετισμοί δύναμης θα ανατραπούν προς όφελος σου ώστε να επιβάλεις τη δική σου ερμηνεία/θέληση.
Σε κάθε περίπτωση η δημιουργική ασάφεια λειτουργεί σε βάρος του αδύνατου. Γιατί σε τελική ανάλυση ο πιο ισχυρός μπορεί να επιβάλει στο μελλοντικό χρόνο τη δική του ερμηνεία. Πιο απλά η δημιουργική ασάφεια συνιστά επιλογή του δυνατού. Για τον αδύνατο συνιστά αναβολή της υποταγής του.
Φυσικά αν ο αδύνατος χαρακτηρίζεται και από εθελοδουλεία, τότε απλά σημαίνει: «θέλω να υποτακτώ αλλά όχι τώρα»!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: