Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2008

Ο Τάσσος, η κυριαρχία και η ασάφεια

Ο Τάσσος Παπαδοπούλος σχολιάζοντας το κοινό ανακοινωθέν της 1ης Ιουλίου τονίζει –σύμφωνα με τον τύπο – πως το ζητούμενο ήταν και είναι η αναφορά στη μια κυριαρχία και ιθαγένεια να ξεκαθαρίζει την κοινή ερμηνεία των δύο πλευρών τόσο για το περιεχόμενο όσο και για την εφαρμογή «της αρχής της μιας, ενιαίας και αδιαίρετης κυριαρχίας και της μιας και μοναδικής υπηκοότητας/ιθαγένειας». Και υποστηρίζει «είτε γίνονται αποδεκτές πλήρως αυτές οι αρχές είτε όχι. Δεν μπορεί να υπάρξει διαβάθμιση».
Υποστηρίζει ακόμα ο Τάσσος Παπαδόπουλος ότι η φράση στο κοινό ανακοινωθέν των δύο ηγετών «για τα οποια έχουν συμφωνήσει ως θέμα αρχής» είναι χωρίς νομικό ή πολιτικό περιεχόμενο.
Από την κριτική του κ. Παπαδοπούλου προκύπτουν ζητήματα για τα οποία οφείλει να δώσει απαντήσεις ο ίδιος, ώστε να διαφωτιστεί ο λαός. Μια υποχρέωσή του που δεν ανέλαβε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και δυστυχώς συνεχίζει και ο διάδοχός του στο αξίωμα.
Τι εννοεί ο κ. Παπαδοπούλος όταν λέει «μια, ενιαία και αδιαίρετη κυριαρχία». Οφείλει να μας εξηγήσει για να διαπιστώσουμε τη συμφωνία ή την ασυμφωνία.
Εννοεί την κυριαρχία στην επικράτεια, την κυριαρχία του κράτους ή τη κυριαρχία του λαού ή κάποια απ΄αυτά; Εννοεί δηλαδή την κρατική κυριαρχία ή τη λαϊκή κυριαρχία; Εννοεί την εξωτερική κυριαρχία ή την εσωτερική κυριαρχία;
Με απλά λόγια να μας πει ποιου την κυριαρχία εννοεί, ποιο περιεχόμενο αποδίδει στην κυριαρχία και πώς το συγκεκριμένο περιεχόμενο εφαρμόζεται στην πράξη.
Οι έννοιες αποκτούν συγκεκριμένο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα της κάθε εποχής. Και έχει τεράστια σημασία ποιος θα τις ορίσει. Και προς το συμφέρον ποιου θα τις ορίσει: της κοινωνίας, του ιδίου, του κόμματος, μιας τάξης;

Δεν υπάρχουν σχόλια: