Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008

Η λεηλασία του δημόσιου χρήματος από τα κόμματα

Το 2006 η κρατική χορηγία προς τα κόμματα ανερχόταν στα 1.5 εκατομμ. λίρες.
Το 2007 με ενέργειες του τότε Προέδρου της Βουλής Δ. Χριστόφια προς τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο η χορηγία αυξήθηκε στα 2.6 εκατομμ. λίρες.
Το 2008 η κρατική χορηγία προς τα κόμματα ανήλθε στα 7.346.000 ευρώ!!!
Σε δύο χρόνια τριπλασίασαν τη χορηγία προς τον εαυτό τους!!! «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει». Έβαλα χέρι στα χρήματα του λαού χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα. Και ξεχνούν συστηματικά να βάλουν τις αυξήσεις στα προεκλογικά τους προγράμματα!!!Και με θαυμαστή ομοφωνία, συναντίληψη και συναίνεση αυξάνουν τις αποδοχές τους.Ούτε μια διαφωνία έστω για τους τύπους.
Τα κόμματα θέλουν η κρατική χορηγία να ανέρχεται στο ένα τοις χιλίοις επί των εσόδων του κράτους!!! Δηλαδή ο πολίτης θα πληρώνει κομματόσημο!!!
Και αυτά είναι μόνο ένα μέρος από όσα εισπράττουν τα αυτοανακηρυγμένα «κύτταρα της δημοκρατίας»!!!
Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα κόμματα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτού που ονομάζουν δημοκρατία. Ο M. Schmidt υποστηρίζει: «Και αυτό γιατί δεν επωφελήθηκαν μόνο από τη γενναιόδωρη κομματική χρηματοδότηση, αλλά, από τη στιγμή που ανέλαβαν κυβερνητικές θέσεις, απέκτησαν πρόσβαση και στους μοχλούς της κρατικής εξουσίας, συνεπώς και στους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την πατρωνία των αξιωμάτων καθώς και την ανάθεση ή την αφαίρεση λοιπών προνομίων. Είχαν μάλιστα την αξίωση, οι αντίστοιχες αποφάσεις να είναι δεσμευτικές για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο».
Ο ρόλος του πολίτη λοιπόν είναι να πληρώνει το κομματόσημο!!! Ένα τοις χιλίοις . Τουλάχιστον σε σχέση με τον κεφαλικό φόρο η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Γι αυτό και είμαι αισιόδοξος.
Παράλληλα,
«Όσοι δεν εξοργίζονται είναι ηλίθιοι», Massive Attack.

Δεν υπάρχουν σχόλια: