Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Η αστυνομία στα ιστολόγια και η εξουσία στο διαδίκτυο ή για τη σύγκρουση των συντηρητικών διαδικτυακών κυπριακών δυνάμεων

Η αστυνομία λοιπόν, μετά από καταγγελία, προχώρησε σε έρευνα εναντίον διαχειριστή ιστολογίου για κάποιο σχόλιο που δημοσιέυτηκε στο ιστολόγιό του και το οποίο ο καταγγέλλων θεώρησε ως απειλή κατά της ζωής του.

Προσωπικά δεν παρακολουθώ το συγκεκριμένο ιστολόγιο ούτε με εκφράζει ο λόγος που αρθρώνει ούτε και συμφωνώ με τις ύβρεις και τις απειλές.

Γιατί λοπόν η καταγγελία και η σύλληψη; Γιατί η εμπλοκή της αστυνομίας;

Ο έλεγχος της κυπριακής μπλογκόσφαιρας

Η διαδικτυακή επικοινωνία δημιούργησε πολλή αγωνία στους φορείς της κρατικής εξουσίας. Γι αυτό και προσπάθησαν και προσπαθούν να ελεγξουν τη νέα μορφή επικοινωνίας που δημιούργησε η σύγχρονη τεχνολογία. Ο στόχος ήταν να μεταφερτεί η κυρίαρχη ιδεολογία, δηλαδή η θεματολογία και η πρακτική του υπαρκτού πολιτικού συστήματος, και στο διαδικτυακό χώρο. Οι χρήστες θα έπρεπε, όπως και στην κατεστημένη πολιτική ζωή, να υιοθετήσουν τις κυρίαρχες προσεγγίσεις, όπως καθορίζονταν από τα κόμματα και τα ΜΜΕ, δηλαδή από τους τους ελεγκτές/αφέντες της κοινωνίας.

Η εισβολή της πολιτικής ολιγαρχίας στο διαδίκτυο έγινε μεθοδευμένα. Διάφοροι χρήστες επενέβαιναν στα διάφορα ιστολόγια για να ελέγξουν το λόγο και τη σκέψη και να την προσαρμόσουν στις ανάγκες της ολιγαρχίας ή με στόχο να αναπαράγουν την κυρίαρχη ιδεολογία. Στη συνέχεια η επέμβαση της πολιτικής ολιγαρχίας έγινε με ομαδοποιήσεις ή συλλογικά ιστολόγια τα οποία αναπαρήγαγαν την κυρίαρχη αντίθεση της πολιτικήςολιγαρχίας σε σχέση με τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Οι αντιτιθέμενες ομαδοποιήσεις ουσιαστικά αναπαράγοντας τον κυρίαρχο λόγο ή γενόμενες νεροκουβαλητές του υπαρκτού πολιτικού συστήματος, δεν μπόρεσαν να αναπτύξουν την όποια επικοινωνία. Υποβάθμισαν το διαδικτυακό λόγο και την επικοινωνία περιοριζόμενοι σε ύβρεις και χρήση διαδικτυακής εξουσίας με αποκλεισμούς κλπ.

Η σύγκρουση των αντιτιθέμενων ομαδοποιήσεων ως νεροκουβαλητών του υπαρκτού πολιτικού συστήματος και των ανάλογων συμφερόντων, ήταν απόλυτα φυσικό ότι θα κατέληγε στη χρήση της πραγματικής εξουσίας για την επίλυση των διαφορών τους.Κάτι που γίνεται τώρα με τηνεπέμβαση της αστυνομίας.

Αυτές οι διαδικτυακές ομαδοποιήσεις ως φορείς των συμφερόντων του υπαρκτού πολιτικού συστήματος είναι συντηρητικές και αντιδραστικές, ανεξάρτητα από τους αυτο-προσδιορισμούς τους. Είναι συντηρητικές γιατί η απόπειρά τους παρεμπόδισε την ανάπτυξη της κυπριακής μπλογκόσφαιρας στη βάση των δυνατοτήτων που πρόσφερε το μέσο. Και το νέο μέσο επικοινωνίας είναι επαναστατικό με την έννοια ότι ο λόγος είναι όχι διαμεσολαβημένος – άρα ελεγχόμενος – όπως στο υπαρκτό πολιτικό σύστημα, αλλά αδιαμεσολάβητος. Οι χρήστες από την άποψη αυτή είναι ίσοι – δεν ιεραχούνται όπως στο υπαρκτό πολιτικό σύστημα – και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και νέες μορφές συλλογικότητας με βάση υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες.

Επομένως η επέμβαση της αστυνομίας στα ιστολόγια ήταν το αποτέλεσμα του ανταγωνισμού των συντηρητικών δυνάμεων της πολιτικής ολιγαρχίας να ελέγξουν το νέο μέσο επικοινωνίας και τους χρήστες σύμφωνα με τις ανάγκες των εξω-διαδικτυακών δυνάμεων. Δεδομένου ότι το νέο μέσο από τη φύση του δεν παρείχε δυνατότητα επιβολής ή ελέγχου, ουσιαστικά έγινε το αναπόφευκτο: καταφυγή στην πραγματική εξουσία για επίλυση διαδικτυακών διαφόρων των δυνάμεων που στοχεύουν στην αναπαραγωγή του υπαρκτού πολιτικού συστήματος και των επιλογών του.

Η επέμβαση της αστυνομίας λοιπόν εντάσσεται στη διαμάχη των συντηρητικών και αντιδραστικών ολιγαρχικών δυνάμεων να διατηρήσουν τον έλεγχο τους επί του συστήματος και στις νέες συνθήκες επικοινωνίας με τον "αφύσικο" έλεγχο των υπηκόων.

Από τη διαμάχη στη συναίνεση

Μια δεύτερη διάσταση του προβλήματος είναι η συναίνεση της κομματοκρατίας να ελέγξει τη διαδικτυακή επικονωνία. Δηλαδή τα κόμματα συναινούν ότι η κρατική εξουσία θα ελέγχει την επικοινωνία με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.Αυτοί που νέμονται και λαφυραγωγούν το κράτος, δηλαδή τα κόμματα, ουσιαστικά ομογνωμούν στο ότι θα χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία για έλεγχο των ανθρώπων. Με πρόσχημα παλιά την τρομοκρατία και τώρα τα ναρκωτικά και την παιδική πορνογραφία επιχειρούν τον ολοκληρωτικό έλεγχο της επικοινωνίας: κάμερες στα σχολεία, κάμερες στους δρόμους και στους δημόσιους χώρους, αναθεώρηση του άρθρου 17 του συντάγματος για το απόρρητο της επικοινωνίας, ταυτοποίηση των καρτοτηλεφώνων και πολλά άλλα.

Η ομόγνωμη αντίληψη της πολιτικής ολιγαρχίας ότι θα πρέπει να ελέγξει τη νέα μορφή επικοινωνίας ουσιαστικά νομιμοποίησε και την απαράδεκτη επέμβαση της αστυνομίας στο συγκεκριμένο ιστολόγιο.

Εικονικός και πραγματικός θάνατος

Η επέμβασης της αστυνομίας προβλήθηκε και ως ανάγκη για διερεύνηση των απειλών κατά της ζωής κάποιου συνανθρώπου μας. Φυσικά η ζωή ενός ανθρώπου δεν κινδυνεύει από τις απειλές που εκστομίζονται στο διαδίκτυο στα πλαίσια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης!!! Η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να κινδυνεύει, όταν οι ολιγαρχικές πολιτικές δυνάμεις πολώνουν την πολιτική ζωή και κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά την καταφυγή στη βία. Ή η ζωή είναι πραγματική και όχι εικονική!!! Όπως και ο θάνατος, Επομένως αν πρέπει να ανησυχούμε για κάτι, είναι για το κλίμα πόλωσης που ακυρώνει το διάλογο και σπρώχνει τους ανθρώπους στη βία. Και αποκλειστικά υπεύθυνη για την πολιτική πόλωση είναι η κομματική ολιγαρχία και τα φερέφωνά της στο διαδίκτυο. Και η δημιουργημένη πόλωση δεν έχει σχέση με τη λύση,όπως διατυμπανίζουν, αλλά με τη νομή της εξουσίας στο μέλλον από την πολιτική ολιγαρχία.

Οι πραγματικές συνέπειες για τους χρήστες και η εξουσία

Τα φερέφωνα της εξουσίας κατόρθωσαν, με τη στενοκεφαλιά τους και το φανατισμό τους, με τη μανία τους να ελέγχουν άλλους ανθρώπους για να εξυπηρετούν τα ιδιοτελή τους συμφέροντα, να προκαλέσουν την επέμβαση της εξουσίας στα ιστολόγια. Ο έλεγχος του νέου επικοινωνιακού μέσου από την κρατική εξουσία ουσιαστικά αποτελεί μια ολοκληρωτική πρόσληψη της πολιτικής. Ας αναλογιστούμε ότι κάποτε το μόνο μέσο επικοινωνίας ήταν η φυσική συνομιλία των ανθρώπων και οι μόνοι που επιχείρησαν να την ελέγξουν ήταν οι τύραννοι και κανένας άλλος. Γι αυτό και θεωρώ απαράδεκτη την επέμβαση της αστυνομίας στο διαδικτυακό χώρο με στόχο οι ολιγαρχικές δυνάμεις που καταδυναστεύουν τους ανθρώπους, δηλαδή οι εξουσιολάγνοι, να τον ελέγξουν.

Η επέμβαση λοιπόν της αστυνομίας στην μπλογκόσφαιρα προκλήθηκε από τις συντηρητικές ολιγαρχικές δυνάμειςμε στόχο τον έλεγχο όλων των ανθρώπων που κινούνται στο διαδικτυακό χώρο από τους φορείς της εξουσίας. Γι αυτό και είναι κατάπτυστη η άμετρη υποκρισία των συντηρητικών νεροκουβαλητών που διακινούνται στο διαδίκτυο με σκοπό να εξυπηρετήσουν αλλότρια συμφεροντα είτε φέρουν το μανδύα του προοδευτικού είτε του συντηρητικού είτε του εθνικιστή είτε του διεθνιστή. Ο ρόλος όλων σε σχέση με την πρόοδο του ανθρώπου είναι ένας:συντήρηση. Το αποδεικνύουν και τα λόγια και τα έργα τους.

41 σχόλια:

osr είπε...

αντρέα άλλη μια φορά ευστοχότατος!!!!

και φυσικά και εδώ πάει αυτό που έχεις αναρτημένο στο blog σου

μια φράση του ΚΟνδύλη

"Όσα ωφελούν τους ιδιοτελείς τα προπαγανδίζουν οι αφελείς"

δυστυχώς το πρόβλημα στα αλλοτριωμένα βραχυκυκλωμένα μυαλά των ανθρώπων είναι πολύ μεγαλύτερο απ΄ο,τι νόμιζα

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ είπε...

Σωστός ο δημοκρατικός…

rose είπε...

η πόρτα ανοιξε Αντρέα και νομίζω οτι απο εκει θα περάσουν πολλά πράγματα - και ποιος θα φανταζόταν από ποιον θα άνοιγε!

(θα αντιγράψω προηγουμενο σχόλιο μου εδω)

- Η εκμεταλευση της ειδησης έγινε εξολοκλήρου για την "αντιπολίτευση" Χριστόφια απο το μπλοκ εκεινο.
- Παραδόξως ο Δρουσιώτης αν και πολλές φορές σε "αντιθετα" στρατόπεδα με τον Χριστόφια, αυτη τη φορά δεν διαχωρισε τη θέση του!
- Ουτε εξέφρασε το πιο πάνω αυτονόητο σε οσους τον ταυτίζουν με την Αστυνομία που ελέγχεται απο το ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ και την πιθανή ενόχληση που ένιωσε ο Χριστόφιας απο την κριτική στο μπλόκ!
- Ειχε πρωτίστως απειληθεί την εποχή της περιρρέουσας με πιο σοβαρό τρόπο και με μια ΚΥΠ τότε (...)! και δεν είχε κανει το ίδιο...
- Πρόσφατα οι κύκλοι που υποστηρίζουν τον Ξενή, έδιναν στη δημοσιοτητα το ημείλ του Ντάουνερ για το πάρτυ του Μακαριου στο εξοχικό του μαζί με αλλους δημοσιογρ΄λαφους.
- ο δικηγορος του αντί να απαντά επι των νομικών πτυχών απαντούσε επι τω πολιτικών [πχ "Ο Ν. Παπαδόπουλος νιωθει οτι δεν ανηκει στην συγκυβέρνηση;" κλπ]

στα δικα μου ματια ο Μακαριος συνειδητά ή όχι μέσα απο μια εκδουλευση απέκτησε προστασία (καποιας μορφής) τουλάχιστον απο εναν κύκλο συγκεκριμενο

εκεινον φοβηθηκε και οχι τον Ξενή ή τα ανωνυμα σχόλια (εδω και καιρό και όχι όταν γραφτηκαν τα σχόλια)

και ισως τώρα γνωρίζοντας πια οτι το Κυπριακό δεν θα λυθεί, και οι ιδεες του σε λίγο δεν θα αφορουν ουτε το 2% που επιθυμεί λύση, γιατι ισως και αυτο μεταναστεύσει, επέλεξε...

απο το δυο κακά, αυτο που θεωρησε λιγοτερο κακό

περαστικά μας

θα παμε όλοι μαζι παραλία τώρα???

Anef_Oriwn είπε...

Κύριε ANDREAS F.STAVROU,

Κατ’ αρχάς [και πριν μπω στα πιο βαθιά] δύο διευκρινίσεις:

1. Πρώτον, εγώ ως συνήθως ΔΕΝ θα είμαι καθόλου επαινετικός πάνω στα όσα γράφεις, και
2. Δεύτερον, με τα όσα θα γράψω και θα πω ΔΕΝ σημαίνει ότι επικροτώ τες όποιες ενέργειες “υπέρμετρου ζήλου” από μέρους της Αστυνομίας [Ας μην ξεχνάμε ότι η Αστυνομία αποτελεί ένα σημαντικό γρανάζι του κατασταλτικού μηχανισμού της κρατικής μηχανής, ασχέτως ποιος/ποιοι είναι στη διακυβέρνηση του τόπου].

Με το συγκεκριμένο περιστατικό [και τες διάφορες λεπτομερείς και παραμέτρους του] ΔΕΝ θα ασχοληθώ ... Έχω συνειδητά επιλέξει να ΜΗΝ λάβω μέρος σ’ αυτήν την “κωμωδία” που για διάφορους λόγους και στο όνομα της όποιας ελευθερίας του λόγου και του δικαιώματος της έκφρασης υποβαθμίζει φασίζουσες καταστάσεις. [Απλώς να σημειώσω ότι είναι άπειρες οι περιπτώσεις που τόσο εγώ προσωπικά όσο και μέλη της οικογένειας μου έχουν δεχτεί χυδαιότατες και αισχρότατες επιθέσεις από τους διαχειριστές και τους συνοδοιπόρους σχολιογράφους του υπό συζήτηση Blog. Έχω φτιάξει ολόκληρο φάκελο!] ...

Όμως ΔΕΝ είναι γι’ αυτά που θέλω να μιλήσω παρεμβαίνοντας εδώ ... Ξεκινώντας από τες τελευταίες δύο προτάσεις του κειμένου ΣΟΥ [“...Γι αυτό και είναι κατάπτυστη η άμετρη υποκρισία των συντηρητικών νεροκουβαλητών που διακινούνται στο διαδίκτυο με σκοπό να εξυπηρετήσουν αλλότρια συμφεροντα είτε φέρουν το μανδύα του προοδευτικού είτε του συντηρητικού είτε του εθνικιστή είτε του διεθνιστή. Ο ρόλος όλων σε σχέση με την πρόοδο του ανθρώπου είναι ένας:συντήρηση. Το αποδεικνύουν και τα λόγια και τα έργα τους.”], θα διερωτηθώ:

1. Πρώτον, πως προστατεύεται κάποιος από αισχρές και χυδαίες προσωπικές επιθέσεις που μπορεί να του γίνονται στο διαδίκτυο και που έχουν σκοπό τη σπίλωση της προσωπικότητας του,
2. Δεύτερον, γιατί η όποια αντίδραση του μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί κατ’ ανάγκη «αλλότρια συμφεροντα», και
3. Τρίτον, [και sorry για το αυστηρό ύφος ΜΟΥ], ποια τα «έργα» τα δικά ΣΟΥ, πέραν από τα λόγια τα ωραία τα μεγάλα [και τες επαναλαμβανόμενες ανεφάρμοστες θεωρητικολογίες ΣΟΥ – οι οποίες παίρνουν μεν χειροκροτήματα αλλά ΔΕΝ βλέπω πως τις εφαρμόζεις σε πράξη], πως επιτέλους εφαρμόζεται η πραγματική ελευθερία της έκφρασης και του λόγου, αλλά και ο σεβασμός της αντίθετης απόψεις. Μπορεί αυτό να γίνει αποσπασματικά κι ανεξάρτητα από άλλες πτυχές της ζωής μας και χωρίς να έχουν ξεπεραστεί γενικότερες συντηρητικές κι αναχρονιστικές νοοτροπίες και συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν τα κοινωνικά [πρώτα] αλλά και τα πολιτικά δεδομένα της Κύπρου; Δεν νομίζεις ότι για να έχουμε τελικά πραγματική ελευθερία λόγου πρέπει ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από τες όποιες εξαρτήσεις τον κρατούν δέσμιο [οικονομικοκοινωνικές πρώτα και κύρια;] Κι αν βασικοί υπεύθυνοι γι’ αυτήν την κατάσταση είναι η «πολιτική ολιγαρχία» [όπως την αποκαλείς], πότε επιτέλους θα κάμεις τζιαι μερικές συγκεκριμένες προτάσεις για ανατροπή αυτής της κατάστασης και των «ολιγαρχικών δυνάμεων»;

Ανώνυμος είπε...

Ροουζ εθκιεβασα το ποστ σου τζι εβαλα τα γελια.
Οι γιατι μπορεί μπορει να μεν νεν πραγματικά , αν πουμε οτι σε τουντο κοσμο ολα εν πιθανα, αλλα γραφεις τα με τεθκιο τροπο που το παιζεις αστυνομος σαίνης θεωρώντας οτι κατέχεις την αλήθκεια .

Εγω διερωτουμαι , γι ακομα μια φορα , για τον τροπο σκεψης σου.
Ειλικρινα.

Α και για να χουμε και καλο ρώτημα ποιο εν το 2% που θελει λύση?
Συγκαταλεγεσαι κι εσυ ?
Ο Δρουσιώτης?

Y.Γ. Καταλαβαίνω οτι εν σ αρεσε που εν υποκίνησε το ακελ την όλη διαδικασία.Ε και για τουτο εκαμες το πιο απλο.Να συνδεσεις τον Δρουσιώτη με το ακελ.Γι αυτο εγελασα.Andreas

andreas f.stavrou είπε...

@ΑΝΕΥ
Η συντριπτική πλειονότης των μπλογκ είναι ανώνυμα. Το επέλεξαν συνειδητά.Αυτο παρέχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα.Προσωπικά δε σε γνωρίζω και αν σε βρίσω , δεν ξέρω ποιον βρίζω. Η υβρισία δεν έχει τη σημασία που έχει στην πραγματική ζωή.
Αν λοιπόν τα ιστολόγια είναι ανώνυμα με επιλογή των ίδιων των ανθρώπων, τότε είναι εικονική η προσβολή που τυγχάνεις.
Αν όμως γνωρίζει ποιος σε προσβάλλει, τότε δικαιούσαι να του κινήσεις πολιτική αγωγή. Σε καμία περίπτωση στην αστυνομία, γιατί από την εμπλοκή της χαμένοι θα βγούμε όλοι.
Η όποια αντίδραση δεν εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα.Τα πράγματα στα οποία αναφέρομαι είναι πολύ συγκεκριμένα.
Για τις διαφορετικές μας πολιτικες αντιλήψεις, έχουμε συζητήσει. Δε βρίσκω κάποιο νόημα να επαναλαμβανόμαστε.
Όμως το πρόβλημα της ελευθερίας της έκφρασης , δεν είναι το ίδιο σήμερα στο διαδίκτυο, όπως παλαιότερα. Γιατί προηγουμένως η ελευθερια του λόγου ήταν ελεγχομένη , δηλαδή διαμεσολαβημένη είτε από τα κόμματα είτε από τα ΜΜΕ ή απλώς ιδιωτική. Οι αγωνίες του παρόντος σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης αφορύν το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να δημοσιοποιούν το λόγο τους χωρίς μεσολαβητές και να αλληλεπιδρούν ανεξάρτητα από τους φορείς της εξουσίας. Αυτή η κατάκτηση δεν μπορεί να ακυρωθεί γιατί κάποιοι ενεργούν άσκεφτα.

rose είπε...

καλη επιστροφη Αντρεα ως Αντρέας!

το ότι το ΑΚΕΛ περιφρουρεί τον εαυτό του δεν ειναι αναγκη να μας το ξανα-ματα-επα-επιβεβαιώνεις

το γνωρίζουμε

ακόμα και όσους σας γλύφουν αν τους θεωρείται εκτός κομματος δεν τους δέχεστε ποτέ

Ανώνυμος είπε...

χαχαχα.
Κατι τεθκια απολαμβάνω τα.

Παντως εν μου απαντησες.
Αμαν εν σου φκαινει το σεναριο για να κατηγορησεις το ακελ....
καμνεις τζιαι το δρουσιωτη ακελικο.

Χαχαχααχα

Andreas

Anef_Oriwn είπε...

Κύριε ANDREA F.STAVROU,
Δύο σύντομα σχόλια:

1. Ο καθένας μας που γράφει ανώνυμα μπορεί να είναι ανώνυμος για κάποιους όμως για κάποιους άλλους είναι επώνυμος γιατί τον γνωρίζουν ...
2. Γράφεις τζιαι λαλείς: “… Οι αγωνίες του παρόντος σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης αφορύν το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να δημοσιοποιούν το λόγο τους χωρίς μεσολαβητές και να αλληλεπιδρούν ανεξάρτητα από τους φορείς της εξουσίας…” - Όμως πόσο ελεύθερα διαμορφώνεται αυτός ο λόγος;

andreas f.stavrou είπε...

Πόσο ελεύθερα διαμορφώνεται ο λόγος;
Σίγουρα για τους πιο πολλούς πιο ελεύθερα σε σύγκριση με τον ελεγχόμενο λόγο από την εξουσία ή από τα ΜΜΕ.
Γι αυτούς που αναπαράγουν το διαμεσολαβημένο λόγο δεν αλλάζει κάτι.Όπως δρουν εκτός διαδικτύου, δρουν και εντός.Ούτως ή άλλως ο λόγος τους είναι εξαρτημένος.

Anef_Oriwn είπε...

Κάθε τι το [θεωρητικά] νέο στηρίζεται [πάντοτε] σε κάτι το παλαιότερο ή το υφιστάμενο – δεν μπορεί να κατέλθει εξ ουρανών. Γεννιέται μέσα από μια υφισταμένη υλική πραγματικότητα κι έχει αξία όταν είναι εφαρμόσιμο!

Ανώνυμος είπε...

Κυριε Σταυρου
Καταρχην συμφωνω με τη θεση Αρχης που υποστηριζετε καταδικαζοντας τη παραβιαση της ελευθεριας της εκφρασης απο την κρατικη εξουσια.Διαβαζοντας σας προσεχτικα τον τελευταιο καιρο ως ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ που θεωρω τον εαυτον μου εχω διαμορφωσει στο μυαλο μου καποια ερωτηματα τα οποια θα ηθελα να σασ απευθυνω και αν εχετε την καλοσυνη σας ππαρακαλω να μου τα απαντησετε.1)Χρησιμοποιειτε πολυ συχνα ενα ατιεξουσιαστικο λεξιλογιο κατακεραυνωνετε τα κομματα την κομματοκπατιατην κοινοβοθλευτικη δημοκρατια την ολιγαρχιαη προβαλλειεμποδια στη λυση του Κυπριακου που οπως εσεις γραφετεδεν ειναι δυσκολο να λυθει αλλα δεν λυνετε λογω της εμμονης της ολιγαρχιαςνα κατοχυρωσει τα υφισταμενα συμφεροντα της και μετα τη λυση .Κατ εσας φταιει η Ελληνοκυπριακ ολιγαρχια που δεν λυνεται το Κυπριακο !Ησκεψη σας πρεπει υποθετω να εκπορευεται απο καποιο θεωρητικο μοντελο καποια θεωρια για την κοινωνια και το πολιτευμα.Θα ηταν ενδιαφερον να μας κοινοποιησετε τισ θεωρητικες και ιδεολογικες σας αφετηριες για να γινει και η συζητηση πιο ουσιωδης.
2)Πωσ εξηγειτε το γεγονος ο λογος σας να κατεδαφιζει την Ελληνοκυπριακη εξουσια την εξουσια των κομματων των πολιτικων και να μην αναφερεται καθολου στους κατεξοχην ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ το ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ καθεστως το Βρεττανικο κατοχικο καθεστως τις αποδεδειγμενες απο τα Αρχεια των χωρων τους επεμβασεις των Αγγλοαμερικανων Ιμπεριαλιστων ; 3)Ως συνεπεια των πιο πανω αντιεξουσιαστικων συλλογιστικων πως καταφερατε να συναντησετε τονπιο ακραιο Τουρκικο εθνικισμο τον Ντεκτας υιοθετωντας λυση συνομοσπονδιας στο αρθρο σας περιομοσπονδιας δημοκρατιαςκαι αλλων παραμυθιων.
4)Ηπαρουσια των εποικων δεν παραβιαζει την αντιληψη σας για τη δημοκρατια δεν ενοχλει τα αντιξουσιαστικα σας αντα νακλαστικα;
5)Ο ισχυρισμος σας πως ειναι τα οικονομικα συμφεροντα των Ελληνοκυπριων και οχι ΕΞΟΥΣΙΑ δια πυρος και σιδηρου του ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ που εμποδιζει τη λυση μας θυμιζει τους διαφορους εκσυγρονιστες του λεκανοπεδιου της Αττικης που μας καθυβριζαν γιατι δεν αποδεχτηκαμε ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ σχεδιο Χανι ΑΝΑΝ.
σαςΝΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ πως συμφωνειτε με τετοια Εξουσιαστικα σχεδια;
Σας ευχαριστω για την υπομονη σας

andreas f.stavrou είπε...

@Ανώνυμο
1.Οι αναρτήσεις μου είναι επικαιρικές, δηλαδή συναρτώνται με τις συζητήσεις που γίνονται για τη λύση του κυπριακού.Και φυσικά ουδέποτε υποστήριξα ότι για τη μη λύση του κυπριακού ευθύνεται η ελληνοκυπριακή ολιγαρχία!
2.Γενικότερα για το κυπριακό, πιστεύω ότι για τους ελληνοκύπριους το πρώτιστο θέμα είναι η ελευθερία έναντι τρίτου κράτους, δηλαδή των τούρκων και των άγγλων. Το σημείωσα σε μια ανάρτησή μου με τίτλο " το κυπριακό ως ελευθερία".
3. Μετά φίλε τα χάλασες. Ενώ ξεκινάς διαλεκτικά, στο τέλος επιτίθεσαι ακυρώνοντας το διάλογο. Και ενώ εσύ θεωρείς ότι εσύ έχεις το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεσαι ως " ανένταχτος αριστερός", νομίζεις ότι αυτό σου δίνει το δικαίωμα να ετεροπροσδιορίζεις τους άλλους!Άσε με λοιπόν να αυτοπροσδιορίζομαι για να είμαστε ίσοι.
4.Αν το πολιτικό σύστημα μιας κοινωνίας το θεωρείς "παραμύθια", τι θέλεις να σου πω;Και αν η ομοσπονδία και η συνομοσπονδία είναι παραμύθια για σένα, τότε λογικά θα πρέπει να είσαι ανένταχτος αριστερός κρατοκεντριστής!Δε γίνεται με τίποτε.
5. Γενικά για το κυπριακό ως διεθνές πρόβλημα δε φαίνεται να διαφωνώ μαζίσου. Σε σχέση τώρα με το πολιτικό σύστημα είτε λυθεί είτε δε λυθεί το κυπριακό, αν έχεις κάποια άποψη είτε διαφωνία, επιχειρηματολόγησε και θα σου απαντήσω.

Ανώνυμος είπε...

κυριε Σταυρου
Ευχαριστω για την απαντηση σας.
Ξεκινω απο το δικο σας σημειο 4 η κατηγορια που μου προσαπτεται σας επιστρεφεται αφου ξεχασατε οτι ειναι δικος σας τιτλος το Περι ομοσπονδιας δημοκρατιας και αλλων παραμυθιων 01 ιανουαριου 2010 ! Αρα αυτο που με κατηγορειτε ειστε ¨?
Για το σημειο 1 λετε οτι ουδεποτε υποστηριξατε πως για τη μη λυση του κυπριακου ευθυνεται η ελληνοκυπριακη ολιγαρχια .Ομως γραφετε Οχι γιατι ειναι τοσο δυσκολο το προβλημα.Αλλα γιατι καθισταται δυσκολο λογω της εμμονης της ολιγαρχιας να κατοχυρωσειτα υφισταμενα συμφεροντα της και μετα τη λυση ..Εσεις τα γραφετε αυτα τι αλλο θελετε να πειτε ?
Για την τοποθετηση σας υπερ της συνομοσπονδιας που αποτελει παγια θεση των πιο ακροδεξιων σωβινιστικων Τουρκικων δυναμεων και της Τουρκιας δεν μας εξηγησατε .Πραγματικα δεν μπορω να κατανοησω πως ενας προοδευτικος ελληνοκυπριος συμφωνει με τον Ντενκτας και τους Εξουσιαστες μας την Τουρκια.
Οι εποικοι?
Καλη σας νυχτα

Ανώνυμος είπε...

κυριε Σταυρου
Ευχαριστω για την απαντηση σας.
Ξεκινω απο το δικο σας σημειο 4 η κατηγορια που μου προσαπτεται σας επιστρεφεται αφου ξεχασατε οτι ειναι δικος σας τιτλος το Περι ομοσπονδιας δημοκρατιας και αλλων παραμυθιων 01 ιανουαριου 2010 ! Αρα αυτο που με κατηγορειτε ειστε ¨?
Για το σημειο 1 λετε οτι ουδεποτε υποστηριξατε πως για τη μη λυση του κυπριακου ευθυνεται η ελληνοκυπριακη ολιγαρχια .Ομως γραφετε Οχι γιατι ειναι τοσο δυσκολο το προβλημα.Αλλα γιατι καθισταται δυσκολο λογω της εμμονης της ολιγαρχιας να κατοχυρωσειτα υφισταμενα συμφεροντα της και μετα τη λυση ..Εσεις τα γραφετε αυτα τι αλλο θελετε να πειτε ?
Για την τοποθετηση σας υπερ της συνομοσπονδιας που αποτελει παγια θεση των πιο ακροδεξιων σωβινιστικων Τουρκικων δυναμεων και της Τουρκιας δεν μας εξηγησατε .Πραγματικα δεν μπορω να κατανοησω πως ενας προοδευτικος ελληνοκυπριος συμφωνει με τον Ντενκτας και τους Εξουσιαστες μας την Τουρκια.
Οι εποικοι?
Καλη σας νυχτα

andreas f.stavrou είπε...

@Ανώνυμο
Έχεις δίκιο φίλε μου, συμφωνώ και με το Ντεκτας και τους τούρκους εθνικιστές και με ότι άλλο επιθυμείς.
Καληνύκτα.

Κκουλλάς είπε...

"Μετά φίλε τα χάλασες. Ενώ ξεκινάς διαλεκτικά, στο τέλος επιτίθεσαι ακυρώνοντας το διάλογο. Και ενώ εσύ θεωρείς ότι εσύ έχεις το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεσαι ως " ανένταχτος αριστερός", νομίζεις ότι αυτό σου δίνει το δικαίωμα να ετεροπροσδιορίζεις τους άλλους"

Είπες του τα όπως έπρεπε.
"Γνωστός" ο συγκεκριμένος ΑΝΩΝΥΜΟΣ, γνωστές και οι τακτικές του.Θα το δεις σε λίγο , έχε υπομονή .

Εισηγούμαι να αγνοείτε τους ανώνυμους

Κατά τα άλλα χαιρετίζω, καλή μπλογκοσυνέχεια

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Σταύρου,
επειδή χθες το βράδυ εκνευριστήκατε με τα ερωτήματα μου και με καληνυχτίσατε χωρ’ις να απαντήσετε και επειδή θεωρώ όταν ονομάζετε το blog σας Δημοκρατικός, εννοείτε τον Δημοκρατικό διάλογο, θα ήθελα να αποπειραθώ να συνεχίσω να διαλέγομαι μαζί σας:
1. Στην απάντηση σας αναφέρετε "οι αναρτήσεις μου είναι επικαιρικές, δηλαδή συναρτώνται με τις συζητήσεις που γίνονται για τη λύση του Κυπριακού". Να υποθέσουμε πως η Τουρκική κατοχή, το έγκλημα του επικοισμού, οι παρεμβάσεις των Αγγλοαμερικάνων ιμπεριαλιστών, δεν είναι επικαιρικές και δεν πρέπει να αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους σε οποιαδήποτε μεθοδολογία προσέγγισης του Κυπριακού προβλήματος; Και το υπογραμμίζω αυτό αναφερόμενος στην τεκμηριωμένη κριτική που σας έκανα στην πρώτη μου τοποθέτηση, ότι χρησιμοποιείτε συχνά ένα αντιεξουσιαστικό λεξιλόγιο για να κατακεραυνώνετε τα κόμματα και την "Ελληνοκυπριακή Ολιγαρχία".
Σημειώνω πως το ίδιο λεξιλόγιο δεν κατευθύνεται προς την ΕΞΟΥΣΙΑ του κατοχικού κράτους της Τουρκίας, ούτε την Αμερικανοβρετανική υπερξουσία.

Αναφέρετε κ. Σταύρου στην απάντηση σας σημείο 1, ότι "ουδέποτε υποστήριξα ότι για τη λύση του Κυπριακού ευθύνεται η Ελληνοκυπριακή Ολιγαρχία". Σας απάντησα τεκμηριωμένα πως στο άρθρο σας "Περί Ομοσπονδίας, δημοκρατίας και άλλων Παραμυθιών" (1/1/2010), αναφέρετε επί λέξη "Η πολιτική εκλαμβάνεται όχι ως ελευθερία αλλά ως δύναμη ή εξουσία. Γι αυτό και οι φορείς της εξουσίας των δυο κοινοτήτων- ιδιαίτερα οι Ελληνοκύπριοι- επικεντρώνονται στον τρόπο διαμοιρασμού των λαφύρων του κράτους". Και στη συνέχεια πιο κάτω γράφετε, "Όχι τόσο γιατί είναι δύσκολο το πρόβλημα. Αλλά γιατί καθίσταται δύσκολο λόγω της εμμονής της ολιγαρχίας να κατοχυρώσει τα υφιστάμενα συμφέροντα της και μετά τη λύση."
Άρα έχω τεκμηριώσει πως υποστηρίξατε πως για τη μη λύση του Κυπριακού ευθύνεται η Ελληνοκυπριακή Ολιγαρχία.

2. Αναφέρετε στην απάντηση σας σημείο 2 "Γενικότερα για το κυπριακό, πιστεύω ότι για τους ελληνοκύπριους το πρώτιστο θέμα είναι η ελευθερία έναντι τρίτου κράτους, δηλαδή των τούρκων και των άγγλων. Το σημείωσα σε μια ανάρτησή μου με τίτλο " το κυπριακό ως ελευθερία". Ακριβώς σε αυτό το άρθθρο σας "Το Κυπριακό πρόβλημα ως ελευθερία: η συνέχεια μιας ερμηνείας με βάση την ιστορία" (08/09/2009), λύση συνομοσπονδίας και τεκμηριώνω παραθέτοντας τα δικά σας λόγια στο ως άνω άρθρο "Η ελευθερία του κράτους είναι επίσης μια προοδευτική βάση για θέσμιση μιας κοινωνίας. Επομένως θα πρέπει να αναγνωρισθεί η αυτονομία, η ελευθερία των δυο κοινοτήτων/ πολιτειών/κρατών. Ακόμα και το δικαίωμα τους να συνάπτουν διεθνές συμβάσεις". Σας έχω υποδείξει στη δεύτερη μου τοποθέτηση πως η θέση συνομοσπονδίας είναι η θέση των πιο ακροδεξιών, σοβινιστικών τούρκιων δυνάμεων, του Ντεκτάς και της Τουρκίας. Και σας κάλεσα να με βοηθησετε να κατανοήσω πως ένας προοδευτικός αντιεξουσιαστής Ελληνοκύπριος συμφωνέι με την κατοχική δύναμη και την Τούρκικη ακροδεξιά. Επειδή δεν είχατε επιχείρημα για να προτάξετε, εκνευριστήκατε και διακόψατε το διάλογο. Στην προτεινόμενη απο εσάς συνομοσπονδία, ποιες είναι οι 2 κοινότητες; Πόσοι είναι οι Τουρκοκύπριοι και πόσοι οι έποικοι; Είναι ο επικοισμός προιόν εγκλήματος πολέμου και παραβίασης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από σιδερόφρακτες εξουσίες εισβολής και κατοχής; Δεν μου απαντάτε για τους εποίκους. Θα πρέπει να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα.

Στην πρώτη σας "απάντηση" δεν απαντήσατε σε καμία από τις ερωτήσεις μου και αδυνατώντας να προτάξετε επιχειρήματα και θέσεις ως είθισται σε μια δημοκρατική αντιπαράθεση θέσεων, καταφύγατε σε λεκτικούς πυροβολισμούς ονομάζοντας με "κρατοκεντριστή". Και σας υπογράμμισα ότι η κατηγορία που μου προσάπτετε καθώς και η σφαίρα που τη συνοδεύει επιστρέφει σε σας αφού τα "Περί Ομοσπονδίας, δημοκρατίας και άλλων Παραμυθιών" (1/1/2010) για τα οποία με κατηγορείτε ως "κρατοκεντριστή", εσείς τα γράψατε.

Ανώνυμος είπε...

Συνέχεια από το προηγούμενο μου σχόλιο:

3. Σας είχα στην πρώτη μου τοποθέτηση υποβάλει το σοβαρό, για μια σοβαρή συζήτηση, ερώτημα:"Αν η σκέψη σας εκπορεύεται από κάποιο θεωρητικό μοντέλο, κάποια θεωρία για το πολίτευμα. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας κοινοποιήσετε τις θεωρητικές σας και ιδεολογικές σας αφετηρίες για να γίνει και η συζήτηση πιο ουσιώδης". Αυτό το ρώτησα για να μην μπορώ εγώ ή κάποιος άλλος να σας δώσει τον άλφα ή τον βήτα προσδιορισμό κρίνοντας από το αντιεξουσιαστικό λεκτικό και τη μόνιμη τάση σας να κατεδαφίζετε τα κόμματα, την "πολιτική ολιγαρχία", τις "ολιγαρχικές πολιτικές δυνάμεις", τον "ολοκληροτισμό" και τον "φασισμο" που είναι ταυτισμένοι με την εξουσία του κράτους. Αυτη η ισοπεδωτική κατεδάφιση όλων των πολιτικών και των κομμάτων της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας μπορεί να οδηγήσει σε 3 ή περισσότερες προτάσεις:
α. Όπως συνέβει στην Ελλάδα τον καιρό της χούντας, η "εθνοσωτήριος επαναστασις των συνταγματαρχών" ως γνωστό ήρθε για να σώσει την Ελλάδα από τα κόμματα και τους πολιτικούς.

β. Μια άλλη πρόταση θα μπορούσε να ήταν η ανατροπή της ταξικής κοινωνίας μέσα από μια Σοσιαλιστική επανάσταση.

γ. Η διάλυση του κράτους και η εγκατάστσαη, εγκαθίδρυση των αναρχικών οραμάτων.

Μπορεί να υπάρχους και άλλες προτάσεις- δεν το αποκλείω.....

Τέλος, ελπίζω κ. Σταυρου ότι θα μπείτε στον κόπο αυτή τη φορά να μου απαντήσετε στα ερωτήματα που σας θέτω για να αποδείξετε ότι εννοείτε το "Δημοκρατικός" και ότι δεν αναμένετε τα γραπτά σας να συγκεντρώνουν μόνο χειροκροτήματα. Ξέρετε κ. Σταύρου, η ΕΞΟΥΣΙΑ είναι σε όλα τα επίπεδα- όχι μόνο στο κράτος και στους πολιτικούς. Αποτελεί μερικές φορές "εξουσιολαγνία", όπως συχνά αποκαλείτε τους άλλους, η συστηματική κατεδάφιση των πάντων, που στην περίπτωση σας δεν αγγίζει την πρώτη και κυρίαρχη ΕΞΟΥΣΙΑ- την κατοχική Τουρκία και την Αγγλοαμερικάνικη εξουσία.

Σας χαιρετώ!

rose είπε...

@Kkoullas
δεν έλεγες 1.000.000 ευρω να λυσουμε το πρόβλημα!

:-)

andreas f.stavrou είπε...

@Ανώνυμο
Βάλε ένα θέμα-όποιος θέλεις - να συζητήσουμε.Πάρε θέση και αρχίζουμε.
Δεν έχω καμία όρεξη να ασχολούμαι με τους εκνευρισμούς, και τεκμηρίωσα και είπα σου και είπες μου. Δεν έχει νόημα να σου λέω άλφα και να μου λέεις βήτα. Αν οι λέξεις δε σημαίνουν τα ίδια πράγματα για σένα και για μένα, τότε ματαιοπονούμε.
Αν κατάλαβα, με την παρέμβασή σου θέλεις να υποστηρίξεις τα κόμματα ή την κρατική εξουσία.Αυτή είναι η αφετηρία σου; Και τη στηρίζεις στο γεγονός ότι αν δεν υπάρχει τέλος πάντων εξουσία-γράφεις για κοινοβουλευτική δημοκρατία-τότε θα έχουμε χούντα, σοσιαλιστική επανάσταση ή αναρχία. Αυτή είναι η βάση της σκέψης σου;
Ο ολοκληρωτισμός, ο φασισμός και οι διακτατορίες των νεότερων χρόνων κατέστη δυνατό να εκδηλωθούν γιατί ακριβώς το πολιτικό σύστημα ταυτίστηκε εμ το κράτος και αποσπάστηκε από την κοινωνία. Έτσι αυτός που κατέχει την εξουσία του κράτους - νομιμοποιημένος ή ανομιμοποίητος -θεωρεί ότι κατέχει και την κοινωνία ή ότι ο ιδιοκτήτης, ο κύριοςτου πολιτικού συστημάτος είναι και ιδιοκτήτης της κοινωνίας. Η βάση της νεοτερικότητας είναι η ιδιοκτησία.
Είναι αδύνατο να υπάρξει δημοκρατία όσο το σύστημα στηρίζεται στην ιδιοκτησία.
Το πολιτικό σύστημα αφορά την χρήση της δύναμης ή της εξουσίας ή της ελευθερία εντός του κράτους.
Στις διεθνείς σχέσεις γενικά επικρατεί η δύναμη. Κάθε κοινωνία αυτονόητα θεωρεί ότι η ελευθερία έναντι τρίτου κράτους/κατακτητή είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξή της σύμφωνα με τη δική της βούληση και όχι τη βούληση κάποιου άλλου.Εδώ υπάρχει μια αντίφαση: τα κράτη επιζητούν την ελευθερια έναντι τρίτου κράτους αλλά δεν αναγνωρίζουν την ελευθερία εντός του κράτους , πέραν της λεγόμενης ατο,ικής ελευθερίας.
Γράψε και συ τις θέσεις σο για να συνεχίσουμε.Αν δεν προωθήσειςτη συζήτηση, τότε τέρμα.

Anef_Oriwn είπε...

Κύριε Stavrou,
Δεν ήταν στες προθέσεις μου να ξαναπαρέμβω στα σχόλια αυτής της ανάρτησης [συνήθως ΚΑΙ οι δικές ΜΑΣ κουβέντες καταλήγουν σε αδιέξοδο], αλλά κάποια απ’ όσα έχουν ειπωθεί [και έχουν τεθεί επί τάπητος] από τον Ανώνυμο σχολιογράφο, [στην προσπάθεια του να κάμει συζήτηση μαζί ΣΟΥ], με σκουλούβρησαν [τρωει ΜΕ η τζιεφαλή ΜΟΥ φαίνεται], να πω ακόμα δκυο - τρία λόγια:
Όπως έχω ξαναπεί, συνεχώς θεωρητικολογείς ότι για τα κακώς έχοντα στην Κύπρο [ας πούμεν] φταίει η «πολιτική και κομματική ολιγαρχία», και οι «ολιγαρχικές πολιτικές δυνάμεις» … Όμως πέραν αυτών των διαπιστώσεων ΣΟΥ [και δεν εξετάζω, αν είναι σωστές ή λάθος], ΔΕΝ νομίζεις ότι θα ήταν πιο ρεαλιστική η συλλογιστική ΣΟΥ αν έκαμνες και προτάσεις πως θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι θεωρίες ΣΟΥ; Πως θα μπορούσε [ας πούμεν] να οργανωθεί η κοινωνία για να ανατρέψει αυτές τες ολιγαρχίες για να δούμε κι εμείς άσπρη μέρα; Πόσο εφικτό είναι να αντικαταστήσουμε αύριο ή μεθαύριο την «εξουσία τρων κομμάτων» και με τι;

andreas f.stavrou είπε...

@ΑΝΕΥ
Είναι αστείο να υποστηρίζεται ότι στο παρόν στάδιο τα κόμματα που νέμονται πλούτο, προνόμια και εξουσία θα δεχτούν να απομειωθούν ή να εκχωρηθούν.
Το γεγονός αυτό όμως δε συνεπάγεται ότι η συγκέντρωση της δύναμής στα χέρια τους -νομιμης ή παράνομης- ακυρώνει ως μη ρεαλιστική την όποια κριτική γιατί αύριο ή μεθαύριο θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
Το πρόβλημα στον παρόντα χρόνο δεν είναι η κατάθεση προτάσεων για αλλσγές στο πολιτικό σύστημα.Ούτε και το γεγονός ότι η πολιτική ολιγαρχία μόλις τώρα συνειδητοποιεί ΄- με βάση το παράδειγμα της Ελλάδας- ότι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα αλλά κατεξοχήν πολιτικό.
Το ζήτημα σε αυτή τη φάση είναι όχι η ύπαρξη της ανισότητας στην κατανομή του πλούτου και της φτώχειας αλλά η συνειδητοποίησή του από την κοινωνία στις νέες συνθήκες ώστε να στοχοθετήσει τους αντιπάλους τους.
Όταν η κοινωνία συνειδητοποιηθεί, τότε θα ανακαλύψει και τους τρόπους δράσεις πολύ εύκολα.
Στο άμεσο μέλλον το πολιτικό σύστημα θα γίνει πιο αυταρχικό γιατί ήδη έχει γίνει ανακατανομή της δύναμης σε βάρος της εργασίας. Αυτό θα εκφραστεί και πολιτικά.
Όμως το μέλλον είναι η σταδιακή παρείσφρυση της κοινωνίας στον έλεγχο του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής.Αυτό δε θα γίνει "επαναστατικά" αλλάλόγωτου ότι η πολιτική ολιαγαρχία θα συνειδητοποιεί ότι πολιτεύεται εν κενώ και θα αναζητά νομιμοποίηση πολιτική στην κοινωνία.
Με βάση αυτό το σκεπτικό , υπάρχουν πολλές προτάσεις. Όμως αν διαφωνούμε στην προσέγγιση της πραγματικότητας, τότε αυτονόητα διαφωνούμε και στις πρότάσεις.Γιατί αυτό που εμένα με μια συγκεκιρμένη οπτική φαίνεται λογικό, σε έναν άλλο με μια άλλη οπτική μπορεί να φαίνεται παράλογο.Αν δε συμφωνείς στο κινούν αίτιο, τότε αυτονόητα διαφωνείς και στις προτάσεις.

Ανώνυμος είπε...

ρόουζ ενν απαντησεις?

Εσαι μες το 2%.
Ο δρουσιώτης ένει?

Αndreas

Ανώνυμος είπε...

κυριε Σταυρου
Ερμηνευω την μη απαντηση σας στις τεκμηριωμενες με τα λογια σας τοποθετησεις μου ως παραδοχη εκ μερους σας των επισημανσεων μου.Κατανοω τη δυσκολια σας να με διαψευσετε ομως η σπουδη σας να κατεδαφιζετε τα παντα στο επιτι σας την πατριδα μας σας οδηγησε στο σπιτι της ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.Εδω να μου επιτρεψετε να μεταφερω κατι απο την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ "Στη συγχρονη αθηναιοκεντρικηδημοκρατια ο ιδιωτικος χωροσ βδελυσσεται τον δημοσιο η δε αποστροφη τεινει να μεταλλαγεισε αποστροφη προς τους πολιτικους συλληβδηνκαι ακομα χειροτερα σε απεχθεια προς την πολιτικη εν γενει.Αυτοαναδεικνυουν οι δημοσκοπησειςκαι η εκλογικη αποχη(με ολο καιεντονωτερα προβαλλομενοτο ηδονιστικο η μηδενιστικο συνθημα (παμε παραλια οχι καλπη)που το διακινουν οι καθεστωτικοιταγοιτης γιαλινηςυπερεξουσιας)Αυτο φωναζουν στη καμεραοι μαλλον επιλεγμενοι (αγανακτισμενοι)αυτο θριαμβευει στο Ιντερνετ .Αυτο τελος επικυρωνεται απο μαζικως πλεον εκφωνουμενα συνθηματα του τυπου (Να καει η Βουλη )Η (Κ...αλεςερχονται κρεμαλες)....Η ισοπεδωση ειναι προφανης και αδικη δεν ειναιιδιοι και δεν ειναι ολοι αθλιοι"κλεφτες" και απατεωνες" οι πολιτικοι .........κι ας επιμενει περι του αντιθετου ο αρχων λαικισμος. Επιπλεον κι αυτο πρεπει να προσεξουμε η ισοπεδωση η ακριτη γενικευμενη απαξιωση διευκολυνει ολως ιδιαιτερως μεθοδευσειςπου αποβλεπουν στην υπερφαλαγγιση του δημοκρατικου συστηματος εστω αυτου του αδυναμου που διαθετουμε στην ηθικη εξουθενωσητου στην ολοσχερηπλεον υπαγωγη του στους ισχυρους του χρηματος και των μιντια)"
Στο καλεσμα σας για θεωρητικη συζητηση εξω απο το συγκεκριμενο πολιτικοιστορικο πλαισιο που διαμορφωνει τισ παραμετρους που συνθετουν το κυπριακο ως διεθνες προβλημα ειβολης κατοχης και εποικισμου θα πω ΟΧΙ.
ΟΧΙ γιατι "των οικιων ημων εμπιπραμενων "δεν θα αδομεν παλαιοκομμουνιστικο αναρχικες θεωριες του στυλ "ειναι αδυνατο να υπαρξει δημοκρατια οσο το συστημα στηριζεταιστην ιδιοκτησια"
Οσο για τη συζητηση περι νεωτερικοτητας η μετανεωτερικοτητας μπορει καποιος που ενδιαφερεται να απευθυνθει στο Τμημα Κινωνικων καιΠολιτικων Επιστημων του Πανεπιστημιου Κυπρου η αλλου για να κανει ενα μεταπτυχιακο προτου προβαινει αναφορες.
Χαιρετισματα λοιπον στην Εξουσια σας !

andreas f.stavrou είπε...

@Ανώνυμο
Δεν έγραψες και συ μια θέση για να μπορέσει να γίνει διάλογος.
Όταν σου εξηγώ ότι οι αναρτήσεις αναφέρονται στο διάλογο για το σύστημα διακυβέρνησης κι συ μου απαντάς ότι το κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, τότε αυτό λεγεται διάλογος κουφών. Ή αδυναμία να επικοινωνήσεις με τα γραφόμενα τρίτου, που εσύ επε΄λεξες ελεύθερα να διαβάσεις. Στη συνέχεια αυτοδικαιώνεσαι πανηγυρικά-χωρίς να έχεις πάρει μια θέση-και φυσικά όπως ο καθένας που φαντασιώνεται, είναι φυσικό να προσαρμόζει τον κόσμο στις ανάγκες του.
Σε σχέση με το άρθρο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ή στην Καθημερινή, καλό είναι να διερωτηθείς ποιοι ξεπούλησαν το πολιτικό σύστημα στους ισχυρούς των ΜΜΕ -και στην καθημερινή - και του χρήματος. Μήπως εγώ και συ;Ποιοι;
Φτιάχνεις σενάρια με το νου σου για να περνάς την ώρα σου. Ήλθες αναζητώντας διάλογο για να μου πεις ότι δε θέλεις διάλογο! Σοβαρομιλάς;Δε δέχεσαι διάλογο εκτός από την εισβολή και κατοχή. Γράψε τις θέσεις σου-αν έχεις εννοείται-ακόμη και σε αυτή τη βάση που εσύ επέλεξες. Αυτή ήταν και η πρόσκληση. Φυσικά δε θα γράψεις καμία θέση γιατί ο λόγος σου είναι γεμάτος από συνθήματα και αφορισμούς.
Βασικά τη θέση για την ιδιοκτησία τη διάβασα σε ανάλυση του Αριστοτέλη. Αν υπήρχε και τότε κομμουνισμός και αναρχισμός, μπράβο στους αρχαίους που τα ανακάλυψαν.
Άντε φίλε,γυρεύτου αλλού και εγώ θα γυρευτώ στη μαμά μου την Τουρκία!Έλεος!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Εγω εκαμα αρωτηση τζι απαντση εν πιανω.
Γιατι?

Andreas

Νικη Γεωργιου είπε...

Κυριε Σταυρου
Ειμαι μια φοιτητρια που μπηκα για πρωτη φορα στο μπλοκ σας.Βρηκα ενδιαφερουσες επαναστατικες ιδεεσε διαφορα κειμενα σας και αρχικα χαρηκα.Γρηγορα ομως απογοητευτηκα οταν διαβασα το διαλογο σας με τον Ανωνυμο.Ο Ανωνυμος σας εβαλε κατω καποια ερωτηματα τα οποια εσεις αρνηθηκατε πεισματικα να απαντησετε ενω εκεινος σας απαντησε τεκμηριωμενα .Αντι να του απαντησετε τον προσκαλειτε σε αλλη συζητηση .Μου εκανε επισης πολυ κακη εντυπωση το γεγονος οτι βριζετε το συνομηλητησαςμε ενα χυδαιο τροπο "αντε φιλε γυρευτου αλλου" και επισης οτιτον κατηγορειτε οτι ειναι ο λογος του γεματρος συνθηματα καιαφορισμους. ΟΜΩΣ διαβαζοντας πιο προσεχτικα τις αναρτησεις σας παρατηρουμε πως ο δικος σας λογος ειναι γεματος απο αφορισμους και μειωτικα επιθετα. Εισαστε πολυ βιαιος και Εξουσιαστικος στο τροπο που γραφετεκαι λυπουμε που εισαστε εκπαιδευτικος και που αναζητειτεαπαντησεις μουσικες για τους πολλους ενω παιζετε τα τυμπανα του πολεμου
Αν εισαστε πραγματικα δημοκρατικος απαντηστε στα συγκεκριμενα σημεια του της ανωνυμου και μην δραπετευετε απο τη συζητηση .Ιδου η Ροδος ιδου και το πηδημα !

Θεοδώρα Ανδρέου είπε...

Κύριε Σταύρου,
παρακολουθώ το blog σας εδώ και καιρό αν και είναι η 1η φορά που παίρνω το θάρρος να γράψω ένα σχόλιο.

Με μεγάλη μου έκπληξη παρακολούθησα τη "διαμάχη" σας με τον/ την Ανώνυμο, και ήθελα να σας εκφράσω την έντονη διαφωνία μου για τον τρόπο που απαντάτε σ' ένα ανθρωπο με τον οποίο διαφωνείτε.

Αλήθεια, πως μπορεί ένας μορφωμένος άνθρωπος να λέει στον συνομιλητή του "Γυρεύτου αλλού"!!!? Πώς μπορεί ένας μορφωμένος άνθρωπος που ονομάζει τον ιστοχώρο του "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ", να αρνείται το διάλογο με ένα συνάνθρωπο του (ανεξαρτήτου αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε) πάνω στα σημεία που του έκανε κριτική, και να καλεί τον συνομιλητή του σε άλλη θεωρητική συζήτηση???
Θα πρέπει να γνωρίζετε κ. Καθηγητά πως τους αναγνώστες σας (ας μην το γενικεύω- τουλάχιστο την συγκεκριμένη αναγνωστρια, εμένα) μας/ με ενδιαφέρει να μας πείτε επιτέλους "ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ"? Με άλλα λόγια, το φτωχό μου μυαλό αδυνατεί να συνηδητοποιήσει πως ένας μορφωμένος άνθρωπος καταλήγει να υποστηρίζει τις θέσεις της κατοχης και των Τούρκων εθνικιστών?

Πώς ένας ΔΑΣΚΑΛΟΣ των παιδιών μας γράφει ότι το κυπριακό "δεν είναι δύσκολο πρόβλημα και ότι καθιστάται δύσκολο λόγω της εμμονής της ολιγαρχίας να κατοχυρώσει τα υφιστάμενα συμφέροντα της" ?

Απαιτούμε μια απάντηση αν σέβεστε τη νοημοσύνη μας αλλά και τη δική σας! Απαιτούμε απάντηση ΔΑΣΚΑΛΟΥ, πως από το διάλογο για το σύστημα διακυβέρνησης θα αποκλείσουμε ότι το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Εξηγήστε στους αναγνώστες του ιστοχώρου σας με ποιο σκεπτικό διαχωρίζετε το διάλογο για το σύστημα διακυβέρνησης από την πραγματικότητα της κατοχής.

Εγώ προσωπικά, αγαπητέ καθηγητά, έχω χάσει δικούς μου άνθρωπους στην εισβολή! Μας τους σφάξανε όχι οι "ολιγαρχικοί" αλλά οι ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ!. Βεβήλωσαν τους τάφους των προγόνων μας, βίασαν χωριανές μας, μας πήραν τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας, την ταυτότητα μας(!!!), μας πόνεσαν όσο δεν νομίζω να μπορείτε να φανταστείτε, και εσείς κάθεστε στο σπιτάκι σας, πίσω από την ασφάλεια που παρέχει η πλασματική πραγματικότητα ενός ιστοχώρου και μας προτείνετε Συνομοσπονδία με τους σφαγιαστές μας και με τους εποίκους!

Κρίμα τα παιδιά που μπαίνουν στον ιστοχώρο σας και ακούνε τέτοιες θέσεις από δασκάλου στόμα! Αλήθεια, αν στην τάξη σας ένα παιδί έχει το θάρρος (εσείς μπορεί να το ονομάζετε θράσος) να κάνει ερωτήματα με τα οποία διαφωνείτε, θα του πείτε "Γυρεύτου αλλού"????

Κλείνοντας σας αφήνω λίγα λόγια από τον Βολταίρο: "Διαφωνώ με αυτά που λες αλλά θα υπερασπίζομαι με το θάνατο μου το δικαίωμα σου να τα λες".

Εύχομαι κάποτε να ακούσετε και εσείς αυτά τα ΣΟΦΑ λόγια του μεγάλου φιλόσοφου.......και να τα κάνετε πράξη. Όχι τόσο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά κυριότερα για το μέλλον των παιδιών μας, για την διαπαιδαγώγηση των οποίων εμπιστευόμαστε άτομα όπως εσάς.

Σας ευχαριστώ!

Γλυκερία Χρυσομιλίδου είπε...

Αγαπητέ κ Σταύρου

είμαι μια πτωχή πλην τίμια κοπέλα, διαβάζω με έκπληξη τα σχόλια των δυο πιο πάνω σχολιαστών...

θέλω να δηλώσω απερίφραστα την μεγάλη μου υποστήριξη στο άτομο σας και πεποίθηση στο τρόπο σκέψης σας...

του Κατακλυσμού δεν θα παραλείψω να περάσω από τη Λεμεσό και να ανάψω ένα κεράκι να σας έχει καλά ο Θεός...

Επίσης ελπίζω σύντομα να βγάλετε βιβλίο και να σας δούμε και στο PEOPLE - πολύ θα ήθελα να δω πως μοιαζεται!

....


[Αυτή είναι η μπλοκόσφαιρα Αντρέα]

andreas f.stavrou είπε...

@Νίκη Γεωργίου, Θεοδώρα Ανδρέου,Γλυκερία Χρυσμιλίδου κ.α.
Νιώθω πραγματικά συντριβή από τη γενική κατακραυγή εναντίον μου για την όντως ανεπίτρεπτη στάση μου απέναντι σε ένα συμπολίτη μου που αθώα και ευγενικά επεζήτησε το διάλογο και εισέπραξε απόρριψη.
Οι ενοχές μου αυξάνονται μέχρι απελπισίας γιατί με τις δικές σας εύστοχες παρεμβάσεις συνειδητοποίησα ότι είμαι και ενας αποτυχημένος δάσκαλος, επικίνδυνος για τα παιδιά και τα εγγονιά σας.
Υπόσχομαι ότι δε θα επανάλαβω τέτοιες ανεπίτρεπτες συμπεριφορές και στο μέλλον θα γίνω αυτό που εσείς θέλετε.
Λυπάμαι πραγματικά που κατασπατάλησα το χρόνο σας αλλά και πλήγωσα τα όνειρά σας.Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγράψω μετά την εύστοχή κριτική σας. Οι πληγές είναι πλέον τόσο βαθιές που πιστεύω ότι έκλεισα ως μπλογκέρ.Τώρα πια μόνη καταφυγή μου ο Κύριος.Ελπίζω να λάβω τη συγχώρεσή του για το έγκλημα μου.
Σας χαιρετώ εν Χριστώ αδελφοί.
Ένας μετανοημένος.

Κυριακος είπε...

Ο σαρκασμος κ. Σταυρου είναι το μόνο όπλο ενός ατόμου που έχει αποτύχει να επειχηρηματολογήσει.....

ή μιας Ναρκισσιστικής προσωπικότητας....

Είμαι σίγουρος ότι την δεύτερη μου ερμηνεία θα την πάρετε σαν καολακεία....

"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ" LOL:)))))

Anef_Oriwn είπε...

Τρεις κοπελιές αρίβαραν [στο post] όλως τυχαίως [λέμε] για να ψέξουν τον Blogοδεσπότη για τη στάση του απέναντι στον Ανώνυμο σχολιογράφο. Θεία επιφοίτηση θα είχαν ...
[Κύριε Stavrou, Υγεία και μακροημέρευση ... Ο χρόνος θα ΣΑΣ δικαιώσει! Ίσως επανέλθω ...]

Φροσού Παττιχόφυλλου

Ντινα Κυριακου είπε...

ΚΥΡΙΕ Σταυρου
Νομιζω δεν αποτελει δημοκρατικη συμπεριφορα να δραπετευετε απο τη συζητηση και να ειρωνευεστε τις τρεις κοπελες.Μηπως θελετε τις γυναικες μονοβ για να σας χειροκροτουν?Εγω ως γυναικα νοιωθω θιγμενη παντως
Φαινεται πως χρησιμοποιειτε το μπλογκ οχι για προαγωγη του διαλογου αλλα για δικη σας εκτονωση γιαυτο και οι πολλοι αφορισμοι και ο ιεπιθετικες εκφρασεις.
Μια επιτιθεστε και μια το παιζετε θυμα.
Αφηστε λοιπον τα κλαψουρισματα και τις ειρωνειες και δωστε απαντησεις κανετε διαλογο.

Γλυκερία Χρυσομιλίδου είπε...

Μετά το τελευταίο σχόλιο ξύπνησε η σουφραζέτα μέσα μου και ναι, το ομολογώ!

στο ιστολόγιο αυτο μπορώ να εκφραστώ και να σας αποκαλύψω ότι ήμουν κάποτε ο Γλυκεριος Χρυσομηλίδης και μετά απο αλλαγή φύλου έγινα Γλυκερία!


...
[Αντρέα κουράγιο]

Γλυκερία Χρυσομιλίδου είπε...

Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός
κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός
τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά
κι ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά

Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό
ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό
κι αυτές άλλο δε θέλανε φορούσαν νυφικά
κάλιο μ'ένα γάτο παρά με κοιλαρά

Μα όπως είπα στην αρχή ο γάτος πονηρός
βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός
με τόση καρπερότητα αχ να 'χα μια σταλιά
γέμισαν τα ιδρύματα με μπάσταρδα γατιά

Οι άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά
και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά
ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου οι καρποί
κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί

Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό
το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο αναρχικό
βγήκε λοιπόν σεργιάνι το χαφιεδότσουρμο
αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό

Αχ καημένε γάτο μου την έχεις πια βαμμένη
του έθνους τα λαγωνικά στην έχουνε στημένη
κι όπως το λέω έγινε το πιάσανε το αλάνι
τους είδε μαύρους νόμισε με φίλους πως θα κάνει

Τώρα κλαίει κι οδύρεται μαζεύεται κουβάρι
μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να τουμπάρει
αχ μη καλοί μου άνθρωποι εγώ δεν είμαι γάτος
εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος

Κοιτάζω το συμφέρον μου διαβάζω εφημερίδα
και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα
μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στον τοίχο
τα μάτια κάπως παίξανε στης τουφεκιάς τον ήχο

Αν μία κόρη έχετε κρατήστε την αθώα
μπορεί ο γάτος να μη 'ρθει μα θα 'ρθουν άλλα ζώα
κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε
στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε

Nικη Αποστολιδου είπε...

ΑΝΤΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
Αυτα που διδασκεις με τοσο παθος στο μπλοκ σου τα φτυνεις οταν αρνεισαι να απαντησεις σε συγκεκριμενα ερωτηματα καποιου επισκεπτη του μπλογκ σου.Αλγεινη εντυπωση προκαλουν οι βρισιες και οι ειρωνειες προς τις 3 γυναικεςπου δειχνουν ανθρωπο Εξουσιολαγνο οπως αρεσκεσαι να αποκαλεις τους αλλους αλλα και φαλλοκρατη και κθολου αντιεξου σιαστη.Ανηκεις στην ολιγαρχια των ατομων που ηδονιζονται να ασκουν λεκτικη βια και να ειναι αντικειμενο θαυμασμου ενας ναρκισσος οπως σε αποκαλεσε ο Κυριακος .Απαντησε αν εισαιοκ

andreas f.stavrou είπε...

Ας πούμε ότι κάποιος είναι εναντιον της επέμβασης της αστυνομίας στα ιστολόγια.
Τότε ένας που είναι υπέρ, μπορεί να σε βρίζει ανώνυμα ως δεξιός ή αριστερός ή κεντρώος ώστε να σε εξαναγκάσει να αναζητήσεις την προστασία της εξουσίας και να δικαιωθεί.Δηλαδή να σε εξαναγκάσει να αλλάξεις άποψη.
Πολύ καλή μέθοδος και ανάλογως ήπιας μορφής για ένα που είναι διαποτισμένος με αντι- κοινωνική συμπεριφορά.

Νόνη είπε...

Ρε Αντρέα,
εμένα εν άλλο το παράπονο μου..
είμαστε και φίλοι...
Γιατί τόοοοσες μέρες δε μου μίλησες για το δράμα που βίωσες μέσα από τα 'χαστούκια' που δέχθηκες!
Μόλις τώρα τα δίαβασα και γελώ ακόμα.
Ο καημένος ο ανώνυμος που αναζητούσε διάλογο που να' ξερε που έμπλεκε!!!
Και τα παιδιά μας...συμφορά μεγάλη!!!
Πραγματικά είσαι επικίνδυνος και σου άξιζαν τα όσα άκουσες
Τσ Τσ τσ

Νόνη είπε...

Ρε Αντρέα,
εμένα εν άλλο το παράπονο μου..
είμαστε και φίλοι...
Γιατί τόοοοσες μέρες δε μου μίλησες για το δράμα που βίωσες μέσα από τα 'χαστούκια' που δέχθηκες!
Μόλις τώρα τα δίαβασα και γελώ ακόμα.
Ο καημένος ο ανώνυμος που αναζητούσε διάλογο που να' ξερε που έμπλεκε!!!
Και τα παιδιά μας...συμφορά μεγάλη!!!
Πραγματικά είσαι επικίνδυνος και σου άξιζαν τα όσα άκουσες
Τσ Τσ τσ

Ανώνυμος είπε...

Για κυρια ΑΝΤΙΓΟΝΗ
μ
Μπορει ο κος Σταυρου να ειναι φιλος σας δικαιουστε ομως να εχετε τη προσωπικη σας ανεξαρτητη αποψη και με το δικο σας μυαλο να κρινετε αν εχω δικαιο η οχι.Αν κρινετε πως ενας φιλος σας κανει λαθοςδεν σημαινει πως τον απορριπτετε.Εχω την εντυπωση πως αντιμετωπισατε τη διαφωνια μας με τον κο Σταυρου ως αγωνα παλης η Αποελ Ομονοιας και ως οπαδος χειροκροτειτε τον νικητη.Ηπολιτικη συζητηση σημαινει με ηπιο και δημοκρατικο τροπο αντιπαραθεση αποψεων κριτικη πολιτικη σκεψη και σεβασμο στην αντιθετη αποψη. Διαφορετικα εκπιπτουμε στον πολιτικο χουλιγκανισμο. Χρησιμοποιειστε λοιπον τη σκεψη σας και οχι μονο τα χερια σας για να χειροκροτειτε.Σας χαιρετω